Osiem wskazówek, jak znaleźć wsparcie dla dziecka z urazem przy porodzie

Opublikowany: 2022-06-13
Child with a Birth Injury
Źródło obrazu

Zwykle, gdy dziecko dozna urazu przy porodzie, jest to spowodowane zaniedbaniem lekarza lub personelu medycznego dyżurnego podczas porodu lub niewłaściwej opieki prenatalnej.

Może wpływać na zdrowy rozwój dziecka i powodować długoterminowe konsekwencje, jeśli nie zostanie szybko zdiagnozowane i leczone.

Jeśli masz dziecko z urazem przy porodzie, musisz złożyć przeciwko niemu skargę. Leczenie wymaga jednak czasu i środków, aby pomóc dziecku prowadzić normalne życie.

Jednak nie wszystkie urazy porodowe są wykrywalne w momencie porodu. Czasami uszkodzenie jest widoczne dopiero po dłuższym okresie.

W takim przypadku możesz szukać wsparcia dla swojego dziecka, aby zapewnić mu lepsze życie. Przyjrzyjmy się kilku sposobom, które pomogą Ci poradzić sobie z problemami Twojego dziecka.

Zawartość

  • 0.1 1. Poszukaj prawnika od urazów przy porodzie
  • 0.2 2. Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne
  • 0.3 3. Opieka pooperacyjna
  • 0.4 4. Środki ostrożności, aby uniknąć urazów przy porodzie u przyszłego dziecka
  • 0.5 5. Uzyskaj specjalistyczną opiekę nad swoim dzieckiem
  • 0.6 6. Sprzęt adaptacyjny
  • 0.7 7. Terapia porażenia mózgowego
  • 0,8 8. Towarzystwa zajmujące się urazami przy porodzie
 • 1 Wniosek

1. Poszukaj prawnika od urazów przy porodzie

Leczenie urazów porodowych może kosztować dużo pieniędzy, zwłaszcza jeśli nie jest leczone na czas. Jednym ze sposobów odzyskania kosztów leczenia jest wniesienie roszczenia finansowego przeciwko winnemu. Może to być lekarz odpowiedzialny za dostawę lub inny personel medyczny dyżurny.

Podstawą prawną do ubiegania się o odszkodowanie finansowe jest wysłanie dokumentu prawnego do prawnika lekarza z prośbą o wypłatę sporej sumy za uraz porodowy. Musisz najpierw zwrócić się do prawnika zajmującego się porażeniem mózgowym w celu uzyskania procedur prawnych, aby to zrobić.

Jeśli lekarz odmówi zapłaty, możesz wszcząć przeciwko niemu pozew, przedstawiając swoją sprawę na sali sądowej przed sędzią. Sędzia wysłucha argumentów obu stron i wyda orzeczenie.

Po wygraniu sprawy możesz uzyskać sporą kwotę na pokrycie wszystkich kosztów leczenia i odszkodowań, aby zapewnić lepsze życie Twojemu dziecku.

2. Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne

W przypadku urazu przy porodzie zawsze lepiej skonsultować się z lekarzem, który może pomóc w opiece nad dzieckiem z urazem przy porodzie.

Niektóre dzieci z autyzmem lub zespołem Downa stają przed wyzwaniami związanymi z ich zdolnościami intelektualnymi i rozwojowymi. Pomocne może być przyłączenie się do programów wsparcia społeczności i grup wsparcia.

Należą do nich osoby stojące przed podobnymi wyzwaniami. Dowiedzenie się, jak inni rodzice traktują swoje dzieci z urazami porodowymi, pomoże ci lepiej radzić sobie i zapewni lepszą opiekę nad dzieckiem.

3. Opieka pooperacyjna

Jeśli Twoje dziecko przeszło zabieg chirurgiczny z powodu urazów, upewnij się, że dziecko otrzyma pełną opiekę pooperacyjną, aby szybko wyzdrowieć.

Lekarze i lekarze dyżurni zazwyczaj obserwują dziecko, aby śledzić wydajność powrotu do zdrowia.

Jeśli masz operację płodu przed porodem, poród w tej samej placówce ma kluczowe znaczenie. W ten sposób Twoje dziecko może uzyskać odpowiednią opiekę po porodzie i opiece poporodowej.

4. Środki ostrożności, aby uniknąć urazów przy porodzie u przyszłego dziecka

Jeśli masz już jedno dziecko z urazem przy porodzie, koniecznie poznaj jego przyczynę. Pomoże to zmniejszyć ryzyko urazów porodowych w przyszłości.

Jeśli uraz nastąpił z powodu zaniedbania lekarza, udaj się do innego lekarza z lepszymi wynikami. Ewentualnie, jeśli uszkodzenie było spowodowane mutacją genetyczną, musisz zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu.

Poszukaj pomocy w specjalistycznym ośrodku i odwiedź specjalistów medycyny matczyno-płodowej oraz doradców genetycznych, aby ocenić przyszłe zagrożenia.

Możesz nawet wykonać testy genetyczne przed planowaniem kolejnego dziecka. Nawet w czasie ciąży ten test może pomóc w ustaleniu, czy twoje następne dziecko wykazuje tę samą mutację.

Ponadto zadbaj o odpowiednią opiekę prenatalną i wykonaj badanie USG w pierwszym trymestrze ciąży. Wyniki USG ujawnią wszelkie możliwości wrodzonych wad.

Kiedy już się o tym dowiesz, możesz poddać się operacji płodu, aby zminimalizować ryzyko urazów porodowych. Zmniejsza również potrzebę poważnych operacji po urodzeniu.

Jeśli spodziewasz się bliźniąt z zespołem transfuzji typu twin-to-twin, operacja płodu zapewni 95% szans na przeżycie przynajmniej jednego dziecka.

Jednak wskaźnik ten może się różnić w zależności od ciężkości stanu, jakości leczenia i historii zdrowia matki. Operacja pomoże uniknąć braku równowagi objętości krwi u niemowląt, co prowadzi do martwych urodzeń.

5. Uzyskaj specjalistyczną opiekę nad swoim dzieckiem

Na przykład dziecko z zespołem Downa lub autyzmem może potrzebować specjalistycznej opieki i specjalnych instytucji podczas dorastania. Szkoły oferujące kształcenie specjalne mogą pomóc dziecku lepiej radzić sobie z nauką i aktywnością fizyczną.

Co więcej, dziecko nie będzie czuło się nie na miejscu w otoczeniu dzieci o podobnych potrzebach. Doda im odwagi i siły, by iść dalej pomimo swojego stanu i czuć się normalnie.

6. Sprzęt adaptacyjny

Dzieci z niepełnosprawnością fizyczną mogą potrzebować sprzętu adaptacyjnego, takiego jak wózek inwalidzki lub kule. Pomoże im dostosować się do ich stanu podczas aktywności fizycznej, która w innym przypadku może być wyzwaniem.

Taki sprzęt da im poczucie własnej wartości i pewność siebie, których wcześniej brakowało, umożliwiając im łatwą interakcję z otoczeniem.

7. Terapia porażenia mózgowego

Terapia jest kluczem do leczenia porażenia mózgowego. Właściwe ruchy mięśni zapobiegną problemom takim jak przykurcze.

Terapeuci przeszkoleni w zakresie porażenia mózgowego oferują regularne sesje terapeutyczne w szpitalach, domach, ośrodkach leczenia i klinikach.

Upewnij się, że nie przegapisz żadnych sesji, aby szybciej odzyskać swoje dziecko. Terapeuci pomagają również dzieciom przyzwyczaić się do sprzętu adaptacyjnego, ponieważ początkowo może to być trudne.

Możesz nawet rozpocząć terapię dla swojego dziecka bez diagnozy, jeśli zauważysz nierównomierne ruchy mięśni dziecka.

8. Towarzystwa zajmujące się urazami przy porodzie

Społeczeństwa takie jak towarzystwa z porażeniem mózgowym zapewniają pełne wsparcie społeczności z urazami porodowymi. Obejmuje wsparcie w zatrudnieniu, szkolenie zawodowe, poradnictwo rodzinne i fizjoterapię.

United Cerebral Palsy (UCP) to największa organizacja, która wspiera wiele społeczności z urazami porodowymi. Pomaga dorosłym i dzieciom oraz zapewnia szkolenia biznesowe i wysokiej jakości edukację specjalną.

Podobnie małe społeczności wzmacniają pozycję osób z wrodzonymi niepełnosprawnościami i pomagają uczynić je niezależnymi i samowystarczalnymi członkami społeczności.

Wniosek

Istnieje wiele zasobów, programów wsparcia i zaawansowanych procedur leczenia i radzenia sobie z urazami porodowymi. Skorzystaj ze wszystkich dostępnych zasobów, aby zapewnić lepsze wychowanie swojego dziecka.

Jeśli masz już dziecko z urazem przy porodzie, pomóż mu uzyskać dostęp do specjalistycznej opieki, terapii i edukacji. Jednocześnie podejmij niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć urazów porodowych u przyszłych dzieci, zapewniając odpowiednią opiekę prenatalną i poporodową. Konieczna jest operacja płodu, aby zmniejszyć ryzyko urazów porodowych.

Aby pokryć koszty leczenia urazów porodowych i operacji, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w leczeniu porażenia mózgowego, aby złożyć wniosek o odszkodowanie finansowe od strony winnej. W ten sposób możesz odzyskać koszty swoich szkód.